JABATAN & unit BUKAN akademik

UNIT pentadbiran

Unit Pentadbiran PTS berfungsi untuk merancang, melaksana dan memantau aktiviti pentadbiran am, pengurusan sumber manusia dan sumber kewangan serta memberi khidmat sokongan kepada semua staf dan unit-unit lain di PTS.

 

Antara tugas-tugas unit pentadbiran adalah mengurus penggunaan dan penyelenggaraan kenderaan pejabat, pendaftaran fail-fail terbuka dan dokumen-dokumen terperingkat, perolehan dan pengurusan stor pentadbiran. Di samping itu juga unit ini bertanggungjawab atas kebersihan dan penyelenggaraan bangunan, penerimaan serta penghantaran surat dan bungkusan. Untuk hal-hal kewangan pula unit ini menguruskan belanjawan mengurus, dan urusan pembayaran dan perolehan melalui pembelian terus dan sebutharga.

 

Manakala dalam hal-hal pengurusan sumber manusia, unit ini bertanggungjawab dalam urusan-urusan perlantikan, pengesahan lantikan, pengesahan jawatan dan perjawatan termasuklah hal-hal perkhidmatan seperti permohonan cuti, pertukaran dan kenaikan pangkat. Unit Pentadbiran dan Kewangan PTS juga menguruskan aset dan stor PTS selaras dengan Pekeliling Perbendaharaan.

 

Di PTS, unit ini terbahagi kepada beberapa bahagian utama iaitu kepada Pentadbiran, Kewangan, Pengurusan Aset & Kenderaan.

Jabatan ini bertanggungjawab menjalankan semua perkara yang berkaitan dengan pelajar di PTS. Dibahagikan kepada 2 unit:

 

1. Unit Kemasukan dan Data

    Mengurus pengambilan calon pelajar. Mengurus pendaftaran pelajar baru dan semasa. Simpan semua rekod dan maklumat peribadi pelajar.

 

2. Unit Kebajikan dan Disiplin

    Menguruskan pinjaman dan kebajikan pelajar. Memantau disiplin dan kelakuan sosial pelajar. Mengawasi badan pelajar Majlis Perwakilan Pelajar (MPP), serta

    kelab dan persatuan yang ditubuhkan oleh para pelajar.

UNIT HAL EHWAL PELAJAR

unit latihan & pendidikan lanjutan

Unit Latihan dan Pendidikan Lanjutan (ULPL) adalah unit yang bertanggungjawab untuk mengenal pasti, merancang, melaksanakan dan menilai pengambilan dan pengurusan staf akademik dan staf sokongan secara efektif. Di samping itu, ULPL juga menguruskan program Penswastaan ​​Sektor Masa (TSP) untuk agensi luaran. ULPL dibahagikan kepada dua bahagian: a) Bahagian Pembangunan Kompetensi Staf b) Bahagian Pembelajaran Sepanjang Hayat.

Unit Jaminan Kualiti berfungsi sebagai unit yang bertanggungjawab untuk melaksanakan Sistem Pengurusan Kualiti di PTS.

 

Antara fungsi uni ini ialah: (1) Merancang, menyelaras, melaksanakan dan memantau sistem pengurusan kualiti (CSR) mengikut keperluan standard, dokumen dan peraturan kualiti yang dikuatkuasakan. (2) Memantau, membuat cadangan, dan mengenal pasti peluang peningkatan berterusan dari segi pelaksanaan SPK. (3) Merancang, menyelaras dan melaksanakan kursus, bengkel dan taklimat mengenai aspek SPK dan menilai keberkesanannya. (4) Menjadi organisasi rujukan untuk pelaksanaan SPK dalam memenuhi keperluan standard dan dokumen yang dikuatkuasakan.

unit JAMINAN KUALITI

unit penyelidikan, inovasi & KOMERSIALAN

Matlamat Unit ini adalah untuk merencana, merancang aktiviti dan menggalakkan inovasi di kalangan pelajar dan staf, kajian, penyelidikan serta penerbitan penulisan di peringkat PTS khususnya. Proses pemantauan dan penetapan hala tuju proses penyelidikan serta penerbitan penulisan ilmiahnya boleh menjadi agenda utama unit ini.

unit keusahawanan

Bagi merealisasikan program pembangunan di peringkat politeknik, Unit Keusahawanan PTS adalah komited dan seiring dalam usaha mendokong Dasar Pembangunan Keusahawanan Institusi Pengajian Tinggi (IPT) dengan menggalak pembangunan keusahawanan yang lebih terancang dan holistik di peringkat politeknik.

 

Secara umumnya usaha dan inisiatif untuk menerapkan nilai-nilai dan kemahiran keusahawanan di kalangan pelajar boleh dibahagikan kepada tiga(3) komponen utama : (1) Komponen Kesedaran Keusahawanan, (2) Komponen Pembudayaan Keusahawanan, dan (3) Komponen Pengukuhan Keusahawanan.

unit psikologi & kerjaya

Unit Psikologi dan Kerjaya (UPK) PTS adalah unit sokongan yang melengkapkan sistem pengajian di PTS. Fungsi dan peranan unit ini bertanggungjawab terhadap empat aspek utama Pembangunan, Intervensi, Pemulihan dan Intervensi yang mana berkait rapat dengan fungsi konsep psikologi kepada manusia. Pelajar yang mempunyai masalah dan ingin meluahkan perasaan, bolehlah berjumpa dengan pegawai UPK PTS pada mulanya. Jika isunya terlalu serius pelajar akan bertemujanji dengan Kaunselor bertauliah daripada IPG Kampus Tawau. Pejabat beliau di Bangunan Akademik PTS, Aras Tiga.

unit pembangunan & penyelenggaraan

Matlamat utama unit ini adalah untuk memastikan semua projek pembangunan dan penyelenggaraan di PTS berfungsi dengan baik. Di samping itu, unit ini harus memastikan keselamatan dan kepuasan dan kemudahan pengguna di PTS. Pelbagai projek pembangunan di bawah Rancangan Malaysia (RMK) digunakan untuk pengubahsuaian fasiliti di bangunan yang sedia ada dan projek-projek tersebut di bawah pemantauan unit ini.

unit kolej kediaman pelajar

PTS menyediakan kemudahan asrama sebagai penginapan untuk pelajar di kampus. PTS mempunyai 2 blok asrama iaitu Akasia untuk pelajar lelaki dan Teratai untuk pelajar perempuan. Kolej kediaman merupakan bangunan yang terbesar dalam liputan kawasan PTS dan IPG Kampus Tawau. Kawasan kolej kediaman merangkumi sebuah masjid dan sebuah kafeteria.

unit pusat sumber

Perpustakaan PTS ditubuhkan pada masa yang sama dengan penubuhan PTS pada tahun 2017. Hanya pada tahun 2018, sebanyak lebih 200 buah buku rujukan program DUP dari Politeknik Sandakan (PSS) dipindahkan ke PTS. Pada permulaan penubuhan Perpustakaan ini terletak di Bangunan Akademik, Aras Satu dan akan memperolehi Perpustakaan yang luas dan lengkap selepas Bangunan RBT selesai diubahsuai. Buat masa sekarang, pentadbiran Perpustakaan PTS dikendalikan oleh staf akademik dan dibantu oleh perpustakaan yang dipilih di kalangan pelajar.

 

Sebagai institusi pendidikan tinggi yang co-exist, pelajar juga boleh melawati Perpustakaan IPG Kampus Tawau untuk meminjam buku rujukan selain program DUP dan mengakses sistem Perpustakaan Negara atas talian di sana.

unit teknologi maklumat

Unit Teknologi Maklumat memainkan peranan dalam menyediakan Sistem Maklumat Berkomputer untuk menyokong keperluan pentadbiran, pengurusan dan pembelajaran & penilaian PTS. Unit ini juga bertindak sebagai pemberi pinjaman terhadap visi dan misi PTS dengan memperkenalkan budaya kerja yang menggunakan konsep ICT di Jabatan.

hubungi kami

Pautan umum

Hakcipta 2018-2019 Politeknik Tawau Sabah (PTS) | DASAR PRIVASI | DASAR KESELAMATAN | Pihak PTS tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman sesawang ini | Sesuai dipapar menggunakan Google Chrome, Safari atau pelayar sesawang lain versi tekini dengan resolusi 1024 x 768 | Sila padam history dan refresh halaman sekiranya paparan tidak dapat dilihat.

Pautan lain

> Waktu Solat (e-Solat)

> Pautan & Muat Turun Staf

> Direktori Staf

> Admin Web Log In

> Pautan & Muat Turun Pelajar

POLITEKNIK TAWAU SABAH

KM 36, JALAN APAS BALUNG

91009 TAWAU, SABAH,

MALAYSIA

Tel. : +6089 950 500

Faks. : +6089 950 501

Emel : admin@politawau.edu.my

PORTAL VERSI SELULAR

> DUP

> DRT

> DHF